Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Chính phủ trong Soacha, Colombia 2023

1 Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Chính phủ trong Soacha, Colombia 2023

Tổng quat

Chính phủ là một lĩnh vực nghiên cứu có nhiều chi nhánh. Còn được gọi là khoa học chính trị, chủ đề này có thể dạy cho sinh viên tầm quan trọng của chính trị, quan hệ quốc tế và hành chính công. Các khóa học và chương trình có thể trình bày các ví dụ về các nguyên tắc của chính phủ từ khắp nơi trên thế giới.

Colombia, chính thức Cộng hòa Colombia, là một nước cộng hòa lập hiến nhất thể bao gồm ba mươi hai phòng ban.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khóa học
  • Colombia
  • Khoa học xã hội
  • Khoa học Chính trị
  • Chính phủ
  • Soacha
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan