Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Ngôn ngữ trong Úc 2023

2 Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Ngôn ngữ trong Úc 2023

Tổng quat

Ngôn ngữ là một lĩnh vực đào tạo nhằm dạy cho sinh viên các kĩ năng cần thiết để trở thành một nhân viên xuất sắc trong thế giới kinh doanh đang ngày càng toàn cầu hóa. Đối với những ai theo học các khóa học này, các kĩ năng này không chỉ đặc biệt có giá trị trong ngành kinh doanh, mà còn ở rất nhiều các lĩnh vực khác nữa.

Úc là một quốc đảo và lục địa của bán cầu nam, trong Tây Thái Bình Dương, một thành viên của Khối thịnh vượng chung.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khóa học
  • Úc
  • Ngôn ngữ
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập