Keystone logo

Bộ lọc

 • Khóa học
 • Tự cải thiện
 • Quản lý căng thẳng
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Tự cải thiện (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  4 Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Quản lý căng thẳng 2024

   Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Quản lý căng thẳng

   Sinh viên quản lý căng thẳng học cách đối phó với căng thẳng một cách an toàn và lành mạnh. Các khóa học tập trung vào cả nguyên nhân gốc rễ gây ra căng thẳng cho các cá nhân và các kỹ năng được sử dụng để giảm căng thẳng và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, thành công hơn.

   Các khóa học các lớp học cá nhân có thể được thực hiện tại các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng và các trường dạy nghề trên toàn thế giới. Đối với linh hoạt hơn, nhiều trường học cũng cung cấp các lớp học trực tuyến. Sinh viên có thể theo học các lớp cá nhân hoặc theo đuổi chương trình đại học.