Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Tiếng Ý trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

Trực tuyến Khóa học Các chương trình trong Tiếng Ý trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland 2023

Tổng quat

Học bất kỳ ngôn ngữ châu Âu, như Ý, giúp có được nhập cảnh vào các nền kinh tế châu Âu mới. Nó cũng là nghiên cứu về văn hóa và lịch sử của Ý, một đất nước đã có một ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế giới, nghệ thuật và sự tăng giá của thực phẩm trong suốt lứa tuổi.

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, thường được gọi là Vương quốc Anh và Anh, là một nhà nước có chủ quyền nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây của lục địa châu Âu.Hai trường đại học nổi tiếng nhất (và lâu đời nhất) là Oxford và Cambridge (thường được gọi là Oxbridge bởi nhiều người Anh) Anh cũng có một số tổ chức đẳng cấp thế giới khác, bao gồm một số ở London (đặc biệt là trường Imperial College, London School of Economics, Đại học Luân Đôn và King 's College London, tất cả là một phần của Đại học London)

Đọc thêm
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (0)
  • Quay lại danh mục chính
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập