Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 6 Trực tuyến Các chương trình trong Kiến trúc cảnh quan 2024

6 Trực tuyến Các chương trình trong Kiến trúc cảnh quan 2024

Tổng quat

Việc sáp nhập các lĩnh vực như quy hoạch các điểm, sinh thái, làm vườn, thiết kế cảnh quan, mỹ thuật và thiết kế công nghiệp, kiến ​​trúc cảnh quan mối quan tâm riêng của mình với sự sáng tạo và lập kế hoạch dài hạn của không gian ngoài trời. Điều này đúng cho cả hai khu vực công cộng đô thị cũng như các tài sản thương mại lớn và bất động sản tư nhân.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kiến trúc
 • Kiến trúc cảnh quan
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kiến trúc (6)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập