Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 10 Trực tuyến Các chương trình trong Kiểm soát quản lý 2023/2024

10 Trực tuyến Các chương trình trong Kiểm soát quản lý 2023/2024

Tổng quat

Nghề nghiệp như phân tích tuân thủ, giám đốc quản lý và khách hàng hoạt động sư có thể dựa phần lớn vào sự phát triển các kỹ năng quản lý. Đây có thể được mài dũa thông qua việc theo đuổi một nền giáo dục trong quản lý kiểm soát, mà cố gắng để sinh viên sẵn sàng cho một loạt các công việc lãnh đạo theo định hướng.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Quản lý
 • Kiểm soát quản lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Quản lý (10)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập