Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Trực tuyến Các chương trình trong Kinh doanh bóng đá 2024

4 Trực tuyến Các chương trình trong Kinh doanh bóng đá 2024

Tổng quat

Thế giới bóng đá có những hoạt động kinh doanh riêng. Một chương trình kinh doanh bóng đá tập trung vào các nguyên tắc kinh tế cơ bản cũng như những nguyên tắc duy nhất đối với bóng đá, chẳng hạn như chuyển nhượng và thỏa thuận tài trợ, để cung cấp sự hiểu biết thấu đáo hơn về lĩnh vực này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thể thao
  • Kinh doanh Thể thao
  • Kinh doanh bóng đá
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Thể thao (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan