Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Kinh doanh Thể thao Kinh doanh bóng đá 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục
  • Kinh doanh Thể thao
  • Kinh doanh bóng đá
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Thể thao và Thể dục (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Thể thao và Thể dục Kinh doanh Thể thao Kinh doanh bóng đá

Thế giới bóng đá có những hoạt động kinh doanh riêng. Một chương trình kinh doanh bóng đá tập trung vào các nguyên tắc kinh tế cơ bản cũng như những nguyên tắc duy nhất đối với bóng đá, chẳng hạn như chuyển nhượng và thỏa thuận tài trợ, để cung cấp sự hiểu biết thấu đáo hơn về lĩnh vực này.