Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh giải trí 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Kinh doanh giải trí
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Popular degree type

  Popular study format

  Popular education type

  Popular locations

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh giải trí

  Những người muốn học về kinh doanh giải trí thường có thể học về rất nhiều vấn đề liên quan tới các khía cạnh kinh doanh của ngành công nghiệp giải trí. Ví dụ, sinh viên có thể học về cách lập ngân sách dự án, quản lý tài năng, các vấn đề hợp đồng, và các chủ đề khác có liên quan.