Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Kinh doanh giải trí 2023

1 Trực tuyến Các chương trình trong Kinh doanh giải trí 2023

Tổng quat

Những người muốn học về kinh doanh giải trí thường có thể học về rất nhiều vấn đề liên quan tới các khía cạnh kinh doanh của ngành công nghiệp giải trí. Ví dụ, sinh viên có thể học về cách lập ngân sách dự án, quản lý tài năng, các vấn đề hợp đồng, và các chủ đề khác có liên quan.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh
  • Kinh doanh giải trí
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan