Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Kinh doanh giải trí 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Kinh doanh giải trí 2024

Tổng quat

Những người muốn học về kinh doanh giải trí thường có thể học về rất nhiều vấn đề liên quan tới các khía cạnh kinh doanh của ngành công nghiệp giải trí. Ví dụ, sinh viên có thể học về cách lập ngân sách dự án, quản lý tài năng, các vấn đề hợp đồng, và các chủ đề khác có liên quan.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu kinh doanh
 • Kinh doanh giải trí
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu kinh doanh (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan