Keystone logo

12 Trực tuyến Các chương trình trong Thời trang Kinh doanh thời trang 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thời trang
 • Kinh doanh thời trang
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Thời trang (12)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Thời trang Kinh doanh thời trang

  Merchandising là một khía cạnh của tiếp thị và kinh doanh mà đề với sản xuất và bán sản phẩm. Một sinh viên tham gia một chương trình trong chủ đề này có thể tìm hiểu về quản lý chuỗi cung ứng, kế toán tài chính và mua chu kỳ.