Keystone logo

5 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh Kinh tế kinh doanh 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh doanh
  • Kinh doanh
  • Kinh tế kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh Kinh doanh Kinh tế kinh doanh

Các chương trình kinh tế kinh doanh cung cấp cho sinh viên cơ hội để phát triển hiểu biết của mình về kinh tế vi mô và vĩ mô từ góc nhìn doanh nghiệp. Sinh viên có thể áp dụng kiến thức học được từ chương trình vào thực tiễn kinh doanh.