Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Kinh tế môi trường 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu kinh tế
  • Kinh tế
  • Kinh tế môi trường
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh tế (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Kinh tế môi trường

Kinh tế môi trường thường được đặc trưng bởi một tập trung mạnh vào cách thức thế giới tự nhiên tương tác với tài chính. Sinh viên tốt nghiệp của các chương trình này nên thấy mình với một sự hiểu biết sâu sắc hơn về chính sách môi trường và tác động của sự giàu có.