Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 27 Trực tuyến Các chương trình trong Lưu trữ học 2024

27 Trực tuyến Các chương trình trong Lưu trữ học 2024

Tổng quat

Khoa học lưu trữ là một lĩnh vực nghiên cứu học thuật thảo luận về cách thức mà các lưu trữ được xây dựng và duy trì. Việc bảo tồn và nghiên cứu kỹ thuật số, quản lý tài liệu và bảo tồn thường được đề cập trong loại chương trình này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Lưu trữ học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (27)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập