Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Lập kế hoạch tài chính cá nhân 2024

1 Trực tuyến Các chương trình trong Lập kế hoạch tài chính cá nhân 2024

Tổng quat

Một chương trình lập kế hoạch tài chính cá nhân dạy học sinh về các khía cạnh kinh tế, tư pháp, tài chính và xã hội của tài chính cá nhân. Học sinh cũng có thể hiểu biết về cách thu hút và giữ chân khách hàng, đạo đức liên quan đến tài chính và cách đưa ra lời khuyên tài chính đúng đắn.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Kĩ năng đời sống
  • Khả năng tính toán
  • Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Kĩ năng đời sống (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan