Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ năng đời sống Khả năng tính toán Lập kế hoạch tài chính cá nhân 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Kĩ năng đời sống
  • Khả năng tính toán
  • Lập kế hoạch tài chính cá nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Kĩ năng đời sống (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular degree type

Popular study format

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Kĩ năng đời sống Khả năng tính toán Lập kế hoạch tài chính cá nhân

Một chương trình lập kế hoạch tài chính cá nhân dạy học sinh về các khía cạnh kinh tế, tư pháp, tài chính và xã hội của tài chính cá nhân. Học sinh cũng có thể hiểu biết về cách thu hút và giữ chân khách hàng, đạo đức liên quan đến tài chính và cách đưa ra lời khuyên tài chính đúng đắn.