Keystone logo

Các điều khoản và điều kiện

Văn bản sau đây mô tả các điều khoản và điều kiện để sử dụng www.masterstudies.com của trang web và các dịch vụ liên quan đến nó, do Keystone Academic Solutions tạo ra và vận hành. Xin vui lòng đọc nó một cách cẩn thận. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn cho biết rằng bạn chấp nhận bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Keystone Academic Solutions có thể sửa đổi và cập nhật các điều khoản và điều kiện này bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng truy cập trang này định kỳ để xem lại văn bản, vì nó ràng buộc với bạn. Các thuật ngữ "Bạn" và "Người dùng" được sử dụng xuyên suốt văn bản với tham chiếu đến tất cả các cá nhân và / hoặc tổ chức truy cập trang web này vì bất kỳ mục đích hoặc lý do nào.

Sử dụng Nội dung và Quyền Sở hữu

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả nội dung và tài liệu có sẵn trên đó, chẳng hạn như văn bản, biểu trưng, đồ họa, hình ảnh và phần mềm, được bảo vệ theo bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Na Uy và quốc tế. Tất cả nội dung và tài liệu là tài sản của Keystone Academic Solutions hoặc các nhà cung cấp nội dung hoặc khách hàng của nó. Keystone Academic Solutions bảo lưu độc quyền đối với việc biên soạn nội dung của trang web này (có nghĩa là bộ sưu tập, sắp xếp và hiển thị của nó). Quyền này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Na Uy và quốc tế. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý không nắm bắt, bán, cấp phép, phân phối, xuất bản, sửa đổi, điều chỉnh, chỉnh sửa, sao chép, tái sản xuất hoặc sử dụng lại nội dung của trang web này theo bất kỳ cách nào khác cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào. Bạn bị cấm sao chép hoặc điều chỉnh mã HTML mà Keystone Academic Solutions tạo và sử dụng để tạo các trang web của nó. Mã này cũng được bảo vệ bởi bản quyền. Bạn bị nghiêm cấm vi phạm bảo mật của trang web này (ví dụ: bằng cách, nhưng không giới hạn, sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web này; sử dụng bất kỳ thiết bị hoặc công cụ nào để điều hướng trang web này khác với trang web được cung cấp bởi Keystone Academic Solutions; cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào tạo nên một phần của trang web; phát tán hoặc cố gắng phát tán vi rút, Trojan, sâu hoặc bất kỳ thiết bị nào khác được thiết kế hoặc nhằm mục đích phá vỡ, làm hỏng hoặc can thiệp vào bất kỳ thông tin, phần mềm, phần cứng hoặc hệ thống truyền thông).

Hành vi sử dụng

Bạn được phép truy cập nội dung của trang web này cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, miễn là bạn làm như vậy mà không vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu khác, và miễn là bạn không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều này các điều khoản và điều kiện. Bạn chấp nhận không sử dụng trang web này theo bất kỳ cách nào bất hợp pháp, lạm dụng, đe dọa, quấy rối, tục tĩu, bôi nhọ, thù hận hoặc theo bất kỳ cách nào khác vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Trong khi sử dụng trang web này, bạn chấp nhận không đăng bất kỳ thông tin không chính xác hoặc sai lệch nào về bản thân, hoặc bất kỳ thông tin nào không phải là một phần trong CV của chính bạn, hoặc bất kỳ quảng cáo hoặc đề xuất kinh doanh không được yêu cầu nào, hoặc chuỗi thư và thư rác. Với tư cách là người dùng của trang web này và dịch vụ của nó, bạn chịu trách nhiệm về thông tin liên lạc của chính mình và về hậu quả của việc đăng tải của bạn.

Trách nhiệm pháp lý của các giải pháp học thuật Keystone

Nội dung của trang web này có thể bao gồm các lỗi không chính xác hoặc lỗi đánh máy. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web này và nội dung của nó. Các thay đổi được thực hiện định kỳ đối với Trang web này và nội dung của nó, và có thể được thực hiện bất kỳ lúc nào. Keystone Academic Solutions không có nghĩa vụ giám sát việc bạn sử dụng trang web này hoặc lưu giữ nội dung phiên của bạn. Keystone Academic Solutions không kiểm soát hoặc đảm bảo tính chính xác của thông tin do người dùng đăng. Keystone Academic Solutions có thể thực hiện hành động để ngăn chặn việc sử dụng trang web này có thể tạo ra trách nhiệm pháp lý đối với Keystone Academic Solutions.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm về bảo đảm và thiệt hại do hậu quả

Keystone Academic Solutions không đại diện hoặc đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, hoặc trang web hoặc máy chủ cung cấp nó không có vi rút máy tính hoặc các thiết bị có hại khác. Tất cả nội dung của trang web này được cung cấp "nguyên trạng" mà không có bất kỳ bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm bảo hành về khả năng bán được, tính phù hợp cho mục đích cụ thể và không vi phạm. Keystone Academic Solutions không đại diện hoặc đảm bảo rằng trang web này, nội dung của nó, việc sử dụng hoặc kết quả sử dụng là đúng đắn, chính xác, kịp thời hoặc đáng tin cậy. Keystone Academic Solutions sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với việc sử dụng trang web này bất hợp pháp hoặc theo bất kỳ cách nào vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Trong mọi trường hợp, Keystone Academic Solutions không được chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc hậu quả nào do bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web này.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web này chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Keystone Academic Solutions cung cấp các liên kết này chỉ để tạo sự thuận tiện cho bạn chứ không phải là sự xác nhận nội dung của các trang web của bên thứ ba này mà Keystone Academic Solutions không chịu trách nhiệm. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập các trang web của bên thứ ba được liên kết.

Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ các Giải pháp học thuật Keystone vô hại, giám đốc, nhân viên, đại diện và đại lý của nó, khỏi và chống lại tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, hành động, yêu cầu hoặc chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí pháp lý và kế toán, cáo buộc hoặc phát sinh từ sử dụng hoặc lạm dụng trang web này hoặc bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện.

Quảng cáo hiển thị

Keystone Academic Solutions đã triển khai Quảng cáo hiển thị hình ảnh và sử dụng Doubleclick, một tính năng của Google Analytics dựa trên Quảng cáo hiển thị hình ảnh. Bạn có thể chọn không tham gia Google Analytics cho Quảng cáo hiển thị và tùy chỉnh quảng cáo trên Mạng hiển thị của Google bằng Trình quản lý tùy chọn quảng cáo . Bạn cũng có thể hướng dẫn Google Analytics không gửi bất kỳ thông tin nào về các lượt truy cập trang web của bạn tới Google Analytics bằng cách tải xuống và cài đặt Tiện ích bổ sung trình duyệt chọn không tham gia Google Analytics cho trình duyệt web hiện tại của bạn.

Thông tin liên lạc

Vui lòng xem trang liên hệ của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Các Điều khoản và Điều kiện này được sửa đổi lần cuối vào ngày 12 tháng 3 năm 2018