Keystone logo

86 Trực tuyến Các chương trình trong Logistic 2023

Tổng quat

Bằng Cử nhân trong hậu cần liên quan đến việc quản lý chuỗi cung ứng. Nó bao gồm các đối tượng mà từ kế toán, kinh tế hậu cần và quản lý. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có thể làm việc trong nhiều ngành công nghiệp, bao gồm cả mua, biển, mặt đất hoặc vận chuyển hàng không và quản lý hàng tồn kho.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Logistic
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (86)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập