Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 100 Trực tuyến Các chương trình trong Logistic 2023

100 Trực tuyến Các chương trình trong Logistic 2023

Tổng quat

Bằng cử nhân về logistics là một công cụ đắc lực dành cho những ai vừa hoàn thành trung học phổ thông hoặc vừa đã đi làm một vài năm. Chương trình này giúp sinh viên có được kiến thức cần thiết để có thể lên kế hoạch và thực hiện thành công việc vận chuyển hoặc lưu trữ hàng hóa trong các môi trường kinh doanh khác nhau.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Logistic
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (100)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập