Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Các chương trình trong Luật bảo vệ dữ liệu 2023

2 Trực tuyến Các chương trình trong Luật bảo vệ dữ liệu 2023

Tổng quat

Luật Dữ liệu và Quyền riêng tư là gì?
Luật về dữ liệu và quyền riêng tư đề cập đến luật pháp quốc gia và quốc tế quy định việc thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ dữ liệu và thông tin cá nhân. Các luật này khác nhau giữa các quốc gia, nhưng chúng thường yêu cầu các doanh nghiệp phải nhận được sự đồng ý của các cá nhân trước khi thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của họ. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp cũng có thể được yêu cầu cung cấp cho các cá nhân quyền truy cập vào dữ liệu của họ và thực hiện các bước để bảo vệ dữ liệu đó khỏi việc sử dụng hoặc tiết lộ trái phép.

Những nghề nghiệp nào có sẵn trong Luật Dữ liệu và Quyền riêng tư?
Một số nghề nghiệp khác nhau nằm dưới sự bảo trợ của dữ liệu và luật riêng tư. Chúng bao gồm các luật sư về quyền riêng tư dữ liệu tư vấn cho các doanh nghiệp về việc tuân thủ luật về quyền riêng tư dữ liệu; nhân viên bảo vệ dữ liệu phát triển và thực hiện các chính sách và thủ tục để bảo vệ dữ liệu cá nhân; và các chuyên gia bảo mật thông tin làm việc để bảo mật các hệ thống kỹ thuật số và ngăn chặn truy cập trái phép vào thông tin nhạy cảm. Các chuyên gia có bằng luật về dữ liệu và quyền riêng tư có thể làm việc cho một công ty lớn để thực hiện và duy trì các chính sách bảo vệ dữ liệu hoặc tham gia vào một công ty luật có ý định chuyên về các trường hợp xử lý vi phạm luật về dữ liệu và quyền riêng tư.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Luật về Dữ liệu và Quyền riêng tư?
Có nhiều chương trình cấp bằng và các lựa chọn khóa học dành cho những cá nhân quan tâm đến việc theo đuổi sự nghiệp về luật dữ liệu và quyền riêng tư. Một số bằng cấp có thể có bao gồm Cử nhân Khoa học về Khoa học Máy tính, Thạc sĩ An ninh Hệ thống Thông tin hoặc Tiến sĩ Luật. Các môn học có thể bao gồm các chủ đề như các quy định về luật bảo mật dữ liệu, quản lý bảo mật thông tin, khai thác và phân tích dữ liệu.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Luật bảo vệ dữ liệu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan