Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Các chương trình trong Luật Môi trường 2023

2 Trực tuyến Các chương trình trong Luật Môi trường 2023

Tổng quat

Một khóa học trong môi trường Luật chuẩn bị các luật sư và các chuyên gia pháp lý để thúc đẩy kết quả pháp lý bền vững môi trường trong trường hợp đối phó với sự kiểm soát ô nhiễm và khắc phục hậu quả, sử dụng đất đai và cơ sở hạ tầng, bảo tồn tài nguyên và quản lý, và nhiều hơn nữa.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật quốc tế
  • Luật Môi trường
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan