Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 8 Trực tuyến Các chương trình trong Luyện thi 2023

8 Trực tuyến Các chương trình trong Luyện thi 2023

Tổng quat

Các khóa luyện thi tập trung vào việc chuẩn bị cho học sinh làm bài kiểm tra tiêu chuẩn. Các khóa học sử dụng các bài kiểm tra trước để phát triển các bài kiểm tra mẫu, giúp học sinh chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới và xác định các lĩnh vực mà học sinh cần làm nhiều nhất.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu tổng hợp
  • Luyện thi
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu tổng hợp (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập