Keystone logo

6 Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Bài luyện thi ngoại ngữ Luyện thi TOEFL 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Ngôn ngữ
  • Bài luyện thi ngoại ngữ
  • Luyện thi TOEFL
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Ngôn ngữ (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ Bài luyện thi ngoại ngữ Luyện thi TOEFL

Sinh viên quốc tế muốn theo học tại một trường đại học nói tiếng Anh có thể tham gia khóa luyện thi TOEFL để giúp họ sẵn sàng cho kỳ thi TOEFL. Các khóa học có thể giúp học sinh làm quen với hình thức của bài kiểm tra và dạy họ các kỹ năng làm bài kiểm tra có thể giúp họ tối đa hóa điểm số trong cả bốn phần kiểm tra.