Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Các chương trình trong Mô phỏng máy tính 2023/2024

2 Trực tuyến Các chương trình trong Mô phỏng máy tính 2023/2024

Tổng quat

&nbsp

Sinh viên ghi danh vào chương trình mô phỏng máy tính thường học về thiết kế máy tính và phần mềm cơ bản. Các chương trình thường nhằm giúp sinh viên trở thành những người sáng tạo trò chơi nhưng họ cung cấp một nền giáo dục toàn diện có thể được sử dụng cho nhiều sự nghiệp CNTT.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Khoa học máy tính
  • Mô phỏng máy tính
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan