Keystone logo

29 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin Mạng lưới 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • Mạng lưới
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (29)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin Mạng lưới

Mạng có thể là một phần quan trọng của tất cả mọi thứ từ các tổ chức xã hội để hệ thống máy tính. Sinh viên theo đuổi các nghiên cứu trong lý thuyết mạng thường tìm hiểu về các nguyên tắc làm nền tảng cho các hệ thống cũng như các ứng dụng thực tế có liên quan.