Keystone logo

2 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin Mật mã 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Công nghệ
  • Công nghệ Thông tin
  • Mật mã
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Công nghệ (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Popular study format

Popular education type

Popular locations

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Công nghệ Công nghệ Thông tin Mật mã

Nhiều người muốn nâng cao kiến thức về bảo vệ thông tin. Mật mã học, thực hành viết và giải mã, có thể là lĩnh vực nghiên cứu hoàn hảo cho những cá nhân này. Các lớp học trong lĩnh vực chủ đề này dạy học sinh về quyền riêng tư và xác thực dữ liệu.