Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 26 Trực tuyến Các Chương trình Thạc sĩ Khoa học Xã hội  (MA) Các chương trình trong Giao tiếp 2024

26 Trực tuyến MA Các chương trình trong Giao tiếp 2024

Tổng quat

Đạt được một MA trực tuyến là một thành tựu xuất sắc, phục vụ như là phần thưởng cho những năm cống hiến và làm việc chăm chỉ học tập. Bằng thạc sĩ thường tập trung vào các chủ đề tập trung hơn của một lĩnh vực được lựa chọn. Các chương trình thường kéo dài trong hai năm, và kế tiếp với bằng thạc sỹ là một mốc quan trọng cho sự tiến bộ và tiến bộ nghề nghiệp cao hơn.

MA trực tuyến trong truyền thông là gì? Một MA trực tuyến truyền thông hướng sự quan tâm của nó trong nghiên cứu về tương tác của con người và các mối quan hệ kinh doanh. Những người nhìn vào một chương trình truyền thông có thể mong đợi để xem các chủ đề như truyền thông doanh nghiệp và công ty, truyền thông và phương tiện truyền thông, nói trước công chúng và kế hoạch sự kiện, phương tiện truyền thông và công việc thiết kế và nhiều hơn nữa. Truyền thông có thể là một chủ đề rộng, do đó, các khóa học có thể phạm vi bất cứ nơi nào từ viết thư tín hiệu quả và phân tích để nghiên cứu, truyền thông và giải quyết xung đột.

Kỹ năng giao tiếp thường rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ sinh viên nào trong một chủ đề nào đó.Vì vậy, có được kinh nghiệm và giáo dục tốt hơn trong lĩnh vực này chỉ có thể có ích cho các tương tác kinh doanh và cá nhân.

Chi phí của một số chương trình nhất định có xu hướng điều chỉnh theo trường học cụ thể và thời lượng của chương trình thạc sĩ nói chung. Cần thêm thông tin để xác định chính xác chi phí cuối cùng cho các khóa học hoặc thực địa.

Những người tiên phong vào thành tựu truyền thông như vậy có thể về lý thuyết di chuyển vào một plethora của sự lựa chọn nghề nghiệp khác nhau. Đối với những người mong muốn vẫn còn trong lĩnh vực truyền thông, các cơ hội việc làm có thể bao gồm nói trước công chúng, phân tích phương tiện truyền thông, tiếp thị / quảng cáo, công lý xã hội hoặc hình sự, chính sách công cộng hoặc hàng chục. Những người khác có thể mở rộng mức độ này sang các lĩnh vực khác như viết / báo chí, các vị trí pháp lý, chính phủ hoặc vai trò chính trị.

Công nghệ đã làm cho việc học trực tuyến dễ tiếp cận hơn cho sinh viên ngày nay. Các chương trình trực tuyến quốc tế rất phong phú, cũng như sự chấp thuận cho vị trí từ xa.Nếu bằng thạc sĩ trực tuyến về truyền thông âm thanh thú vị, hãy tìm chương trình của bạn dưới đây và liên hệ trực tiếp với văn phòng tuyển sinh của trường mà bạn chọn bằng cách điền vào mẫu chính.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MA
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng
  • Giao tiếp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Báo chí và Truyền thông đại chúng (26)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập