Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Marketing dược phẩm 2023

Trực tuyến Các chương trình trong Marketing dược phẩm 2023

Tổng quat

Các chương trình tiếp thị dược phẩm chuẩn bị cho các cá nhân đáp ứng nhu cầu kinh doanh phức tạp của các công ty dược phẩm và trang bị cho người học hiểu biết thấu đáo về khoa học đằng sau thuốc. Sinh viên có thể nghiên cứu về sinh lý học, hóa học và dược lý đồng thời tìm hiểu về các hoạt động kinh doanh trong ngành chăm sóc sức khỏe.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập