Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Trực tuyến Các chương trình trong Marketing Toàn cầu 2024

5 Trực tuyến Các chương trình trong Marketing Toàn cầu 2024

Tổng quat

nghiên cứu thị trường toàn cầu được cấu tạo của một nền giáo dục như thế nào sản phẩm được thiết kế và phát triển và sau đó chiến lược tiếp thị cho người quốc tế. Học sinh có thể khám phá các phương pháp và chiến lược được sử dụng trong quá trình này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Marketing Toàn cầu
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập