Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 5 Trực tuyến Các chương trình trong Marketing và bán hàng 2023

5 Trực tuyến Các chương trình trong Marketing và bán hàng 2023

Tổng quat

Các chương trình tiếp thị và bán hàng có thể giúp sinh viên phát triển các kỹ năng áp dụng trong nhiều ngành và vị trí. Các khóa học có thể bao gồm việc phát triển và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng, định vị và định giá sản phẩm chiến lược, tiếp thị kỹ thuật số và tạo ra các kế hoạch marketing và tài liệu hiệu quả.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu marketing
  • Marketing
  • Marketing và bán hàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu marketing (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập