Keystone logo

12 Masters Các chương trình trong Instruction 2023

Tổng quat

Một chương trình thạc sĩ có thể sẽ được cung cấp trong một loạt các lĩnh vực khác nhau, cho phép sinh viên của hầu hết các đối tượng để nâng cao kiến ​​thức của mình và cải thiện thông tin của họ. mức độ này thông thường phải mất 1-3 năm để có được, mặc dù yêu cầu có thể thay đổi.

Các chương trình học thuật trong giảng dạy có thể bao gồm một loạt các chuyên ngành như giáo dục trực tuyến hoặc tạo chương trình giảng dạy. Học sinh giảng dạy có thể tìm hiểu làm thế nào để thủ công chương trình giảng dạy phù hợp với một loạt các phong cách học tập và các thiết lập, bao gồm đào tạo của công ty và giáo dục đại học.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Masters
  • Giáo dục
  • Instruction
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Giáo dục (12)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan