Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật 2023

Trực tuyến Thạc sĩ Các chương trình trong Nghiên cứu Kĩ thuật 2023

Tổng quat

Trong chương trình thạc sĩ, sinh viên có thể tập trung vào một vấn đề cho nghiên cứu sâu và nghiên cứu. Hầu hết các chương trình mất khoảng một hoặc hai năm để hoàn thành, và sinh viên thường cần phải có bằng cử nhân để ghi danh.

một Thạc sĩ trực tuyến Kỹ thuật là gì? Bằng Thạc sĩ trong chương trình kỹ thuật cho phép sinh viên học các kỹ năng cần thiết để phục vụ cho các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Chương trình này thường cho phép học sinh tập trung vào một lĩnh vực kỹ thuật trong khi cũng cung cấp các nghiên cứu về các chủ đề liên quan đến kinh doanh. Các khóa học trong một chương trình có thể bao gồm lý thuyết kỹ thuật, hệ thống điện, máy điện, viễn thông và hệ thống máy tính. các khóa học tập trung kinh doanh có thể bao gồm lãnh đạo, nguyên tắc cơ bản kinh doanh và quản lý. Nhiều chương trình bao gồm một phần thực tế, nghiên cứu để cho phép học sinh để đưa các kỹ năng học của họ để sử dụng.

Hoàn thành chương trình học thạc sĩ một kỹ thuật cho phép các sinh viên để tiếp tục giáo dục của họ sau khi chương trình cấp bằng cử nhân. Họ sẽ có thể học các kỹ năng mà có thể cho phép họ làm việc như các nhà lãnh đạo trong khu vực của họ lựa chọn của kỹ thuật.

Để biết thông tin về chi phí, sinh viên nên hỏi ở trường mình đã chọn. Điều này là do chi phí có thể khác nhau do sự khác biệt trong các chương trình và trường học.

Sinh viên tốt nghiệp của một chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật này thường sẵn sàng để bắt tay vào phát triển nghề nghiệp hoặc để tập trung sự nghiệp của họ trong một khu vực cụ thể của kỹ thuật. Có vị trí sẵn có sử dụng lao động khác nhau cho sinh viên tốt nghiệp chương trình, chẳng hạn như các công ty xây dựng và các công ty công nghệ. lựa chọn chuyên môn có thể bao gồm hóa chất, cơ khí, xây dựng dân dụng và điện. chức danh công việc mà sinh viên tốt nghiệp có thể tìm kiếm bao gồm kỹ sư cao cấp hóa chất, phát triển phần mềm, kỹ sư kết cấu, quản lý dự án xây dựng và kỹ sư thiết kế.

Học sinh có nhu cầu thăng tiến sự nghiệp của họ trong các lĩnh vực kỹ thuật hoặc chuyên về một khu vực cụ thể của kỹ thuật có thể được hưởng lợi từ chương trình hoàn thành bằng thạc sĩ trong kỹ thuật. Tìm kiếm các chương trình của bạn bên dưới và liên hệ trực tiếp văn phòng tuyển sinh của trường của sự lựa chọn của bạn bằng cách điền vào mẫu chì.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Thạc sĩ
  • Nghiên cứu Kĩ thuật
  • Kĩ thuật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Kĩ thuật (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập