Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Chương trình MBA toàn cầu Các chương trình trong Đúc-glát, Isle of Man 2023

1 Trực tuyến Chương trình MBA toàn cầu Các chương trình trong Đúc-glát, Isle of Man 2023

Tổng quat

Một MBA toàn cầu là một chương trình MBA với trọng tâm là chương trình quốc tế và các lớp học văn hóa đa dạng. Điều này có thể giúp chuẩn bị cho sinh viên một sự nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh toàn cầu và cơ hội việc làm trong các công ty quốc tế.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Chương trình MBA toàn cầu
Các lĩnh vực nghiên cứu
    Báo chí và Truyền thông đại chúng Chăm sóc y tế Kĩ năng đời sống Du lịch và Khách sạn Dạy nghề Hàng không Khoa học môi trường/năng lượng Khoa học tự nhiên Khoa học xã hội Khoa học Đời sống
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan