Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 403 Trực tuyến Các Thạc sĩ về Quản trị Kinh doanh  (MBA) Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh 2023

403 Trực tuyến MBA Các chương trình trong Nghiên cứu kinh doanh 2023

Tổng quat

Nghiên cứu kinh doanh là một lĩnh vực học tập cung cấp kiến thức và kĩ năng cho những người muốn có một nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh. Việc đào tạo bao gồm các nội dung như tài chính, kế toán, kinh tế, nghiên cứu tổ chức, đạo đức kinh doanh, và marketing.

Một Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh là một chương trình bằng cấp có thể giúp sinh viên cải tiến và đa dạng hoá các kỹ năng của mình. Nhiều trường cung cấp các chương trình MBA trực tuyến hoặc bán thời gian, để sinh viên bận rộn với sự nghiệp và gia đình có thể tiếp tục giáo dục của họ một cách thuận tiện.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • MBA
  • Nghiên cứu kinh doanh
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu kinh doanh (403)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan