Keystone logo

6 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Năng lượng Năng lượng bền vững 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Năng lượng
  • Năng lượng
  • Năng lượng bền vững
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Năng lượng (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Năng lượng Năng lượng bền vững

Chương trình tập trung vào năng lượng bền vững cho sinh viên những kiến ​​thức thay thế xung quanh, nhiều hình thức thân thiện với môi trường của năng lượng. Một số chủ đề phổ biến có thể bao gồm các hệ thống tái tạo năng lượng vận chuyển, nhiệt động học, năng lượng gió, kỹ thuật hạt nhân, ứng dụng năng lượng nhiệt mặt trời và hệ thống quản lý năng lượng.