Keystone logo

1 Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ thời trang 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Thời trang
 • Ngôn ngữ thời trang
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Thời trang (1)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

   Popular degree type

   Popular study format

   Popular education type

   Trực tuyến Các chương trình trong Ngôn ngữ thời trang

   &nbsp

   Học sinh theo đuổi một khóa học về ngôn ngữ thời trang có thể mong đợi để học đàm thoại tiêu chuẩn cũng như những thuật ngữ chuyên biệt cho ngành công nghiệp thời trang. Các khóa học này sẽ hữu ích nhất cho một sinh viên muốn tham gia vào các ngành công nghiệp thời trang ở nước ngoài.