Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Ngữ pháp 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Khoa học thành phần
  • Ngữ pháp
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (4)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân văn học Khoa học thành phần Ngữ pháp

Việc học ngữ pháp có thể tập trung vào các quy tắc của ngôn ngữ tiếng Anh và cung cấp cho học sinh những kỹ năng để viết và nói tiếng Anh một cách chính xác. Các học giả có thể áp dụng kiến thức này để tiếp thu ngôn ngữ cho những người không phải là người bản ngữ.