Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 7 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Bảo tàng 2023

7 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Bảo tàng 2023

Tổng quat

Các chương trình học bổng bảo tàng thường là thú vị nhất cho sinh viên theo đuổi sự nghiệp trong bảo tàng hoặc các ngành bảo tồn di sản. Người ta có thể gặp phải sự điều tra của các trang web di sản thế giới, quản lý bảo tàng và kỹ năng lãnh đạo trong khi tham gia vào khóa học này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu nghệ thuật
  • Khoa học bảo tàng
  • Nghiên cứu Bảo tàng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu nghệ thuật (7)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập