Keystone logo

8 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Nghiên cứu bảo vệ môi trường 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Năng lượng
 • Nghiên cứu bảo vệ môi trường
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Năng lượng (8)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Năng lượng Nghiên cứu bảo vệ môi trường

  Lĩnh vực nghiên cứu xanh là một lĩnh vực nghiên cứu đa diện có thể bao gồm một loạt các chủ đề nghiên cứu môi trường. Học sinh có thể khám phá các hoạt động bền vững trong các doanh nghiệp, các tác động chính trị và kinh tế của các phương pháp văn hóa đối với môi trường và các cách hiệu quả để thương lượng các thay đổi chính sách tác động đến môi trường.