Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 8 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu về bất bình đẳng 2024

8 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu về bất bình đẳng 2024

Tổng quat

Các chương trình bao gồm các nghiên cứu về bất bình đẳng đào sâu vào các cách khác nhau mà phương tiện truyền thông định hình quan điểm về các nhóm dân tộc và văn hóa đa dạng trên toàn thế giới. Biết được những điều phức tạp đằng sau những khuôn mẫu này có thể giúp loại bỏ chúng thông qua nghiên cứu và học tập hợp tác.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Bền vững
  • Nghiên cứu phát triển xã hội bền vững
  • Nghiên cứu về bất bình đẳng
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Bền vững (8)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập