Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 229 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật 2023

229 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Pháp luật 2023

Tổng quat

Pháp luật và quy định là một nhóm các quy tắc và hướng dẫn được thiết lập bởi con người và được thực hiện bởi những người khác. Các chuyên ngành trong lĩnh vực này bao gồm mọi thứ từ quan hệ quốc tế của chính phủ cho tới đảm bảo các hoạt động kinh doanh được thực hiện một cách phù hợp.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (229)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan