Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 22 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu phát triển 2023

22 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu phát triển 2023

Tổng quat

nghiên cứu phát triển thường nhằm mục đích chuẩn bị học sinh để thực hiện một cuộc điều tra sâu của thế giới đang phát triển. Để kết thúc này, một chương trình học tập trong kỷ luật này có thể tham gia với bất kỳ số lượng các vấn đề phải đối mặt với các nền kinh tế đang phát triển và xã hội.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nghiên cứu phát triển
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (22)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập