Keystone logo

6 Trực tuyến Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm soc sưc khỏe tâm thân Tâm lý học Nghiên cứu tâm lý 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Chăm sóc y tế
  • Chăm soc sưc khỏe tâm thân
  • Tâm lý học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Chăm sóc y tế (6)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Chăm sóc y tế Chăm soc sưc khỏe tâm thân Tâm lý học Nghiên cứu tâm lý

Nghiên cứu tâm lý là gì?
Nghiên cứu tâm lý là nghiên cứu khoa học về tâm trí và hành vi của con người. Mục tiêu của nghiên cứu tâm lý là để hiểu cách mọi người suy nghĩ, cảm nhận và hành xử. Nghiên cứu tâm lý có thể được chia thành hai loại chính: nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Nghiên cứu cơ bản được tiến hành để hiểu rõ hơn về hành vi của con người. Nghiên cứu ứng dụng được tiến hành để giải quyết các vấn đề trong thế giới thực. Nghiên cứu tâm lý được tiến hành bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm thí nghiệm, nghiên cứu trường hợp, khảo sát và quan sát tự nhiên. Các nhà tâm lý học sử dụng các phương pháp này để nghiên cứu nhiều chủ đề khác nhau, bao gồm sự phát triển của trẻ, tâm lý bất thường, cảm xúc, nhận thức, rối loạn tâm thần và hành vi xã hội.

Tôi có thể làm gì với tấm bằng Nghiên cứu Tâm lý?
Có nhiều lựa chọn nghề nghiệp dành cho những người có bằng cấp về nghiên cứu tâm lý. Một số người làm việc trong giới học thuật, tiến hành nghiên cứu và giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học. Những người khác làm việc trong chính phủ, sử dụng kiến thức về tâm lý học của họ để giúp tạo ra chính sách công. Vẫn còn những người khác làm việc trong khu vực tư nhân, áp dụng các kỹ năng của họ cho các doanh nghiệp và tổ chức. Có nhiều loại nghiên cứu tâm lý khác nhau, vì vậy có nhiều con đường sự nghiệp khác nhau mà một người có thể chọn. Bất kể sở thích của bạn là gì, luôn có cách sử dụng tấm bằng nghiên cứu tâm lý của bạn để theo đuổi sự nghiệp mà bạn thấy thỏa mãn.

Bằng cấp nào có sẵn trong Nghiên cứu Tâm lý?
Bằng cấp nghiên cứu tâm lý có sẵn ở cấp đại học và sau đại học. Bằng đại học về nghiên cứu tâm lý có thể dẫn đến sự nghiệp trong tâm lý học hoặc lĩnh vực liên quan. Bằng tốt nghiệp về nghiên cứu tâm lý có thể dẫn đến sự nghiệp như một nhà nghiên cứu, giáo sư hoặc nhà tâm lý học lâm sàng.

Tôi sẽ học gì trong thời gian học Nghiên cứu Tâm lý?
Các khóa học cho một mức độ nghiên cứu tâm lý sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiên cứu và chương trình cụ thể. Tuy nhiên, có một số chủ đề phổ biến được đề cập trong hầu hết các chương trình. Chúng bao gồm các phương pháp nghiên cứu, thống kê và lý thuyết tâm lý. Học sinh cũng sẽ có cơ hội chuyên sâu vào một lĩnh vực tâm lý học cụ thể, chẳng hạn như sự phát triển của trẻ em hoặc tâm lý học xã hội.