Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 9 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu tư vấn pháp lý 2023

9 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu tư vấn pháp lý 2023

Tổng quat

Các cá nhân tìm kiếm một con đường tương đối nhanh chóng cho một sự nghiệp luật pháp, hoặc một bước đệm để trở thành một luật sư có thể quan tâm đến một chương trình nghiên cứu paralegal. Sau khi nghiên cứu các môn học như hệ thống tòa án, thuật ngữ và tài liệu pháp lý, sinh viên tốt nghiệp có thể làm bài kiểm tra chứng nhận paralegal.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu Pháp luật
  • Nghiên cứu luật
  • Nghiên cứu tư vấn pháp lý
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu Pháp luật (9)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập