Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 57 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống 2024

57 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống 2024

Tổng quat

Chương trình đào tạo thực phẩm và đồ uống nghiên cứu về các đặc điểm của thực phẩm. Các chương trình này cũng giảng dạy về thực phẩm từ đâu tới, thực phẩm và đồ uống được chế biến như thế nào, các mặt hàng này được vận chuyển ra sao, lưu trữ ở đâu, và tiêu thụ như thế nào.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu thực phẩm và đồ uống (57)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập