Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 3 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Truyền hình 2023

3 Trực tuyến Các chương trình trong Nghiên cứu Truyền hình 2023

Tổng quat

Những người quan tâm đến nghiên cứu truyền hình và những ảnh hưởng kết nối của truyền thông và văn hoá có thể có lợi từ một chương trình học tập trong lĩnh vực này. Các chủ đề có thể bao gồm sản xuất truyền hình, văn hoá đại chúng, ngành công nghiệp giải trí, viết kịch bản và các chủ đề liên quan.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Báo chí và Truyền thông đại chúng
 • Nghiên cứu Truyền hình
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Báo chí và Truyền thông đại chúng (3)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập