Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh nhiều Trực tuyến Các chương trình trong Nhân chủng học kinh tế 2023

1 Trực tuyến Các chương trình trong Nhân chủng học kinh tế 2023

Tổng quat

Các chương trình nhân học kinh tế có thể tìm cách giải thích hành vi kinh tế của con người và quá trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng các đối tượng khác nhau. Những sinh viên muốn tiếp tục học có thể đánh giá cao cơ hội này.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nhân chủng học
  • Nhân chủng học kinh tế
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (1)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan