Keystone logo

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân chủng học văn hóa xã hội 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học xã hội
  • Nhân chủng học
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học xã hội (0)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Không có chương trình đáp ứng tiêu chí tìm kiếm của bạn. Vui lòng tinh chỉnh các bộ lọc của bạn.

Clear filters

Popular education type

Trực tuyến Các chương trình trong Nhân chủng học văn hóa xã hội

Nhân học văn hóa xã hội là một cách tiếp cận liên ngành để nghiên cứu chức năng của con người trong các nền văn hóa và xã hội. Học sinh có thể hiểu được cách các xã hội phát triển trong quá khứ và cách các nền văn hóa tương tác trong các xã hội đó ngày nay bằng cách tiến hành nghiên cứu thực địa và nghiên cứu giao thoa văn hóa xã hội.