Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 4 Trực tuyến Các chương trình trong Pháp luật Nghề nghiệp 2023

4 Trực tuyến Các chương trình trong Pháp luật Nghề nghiệp 2023

Tổng quat

Các khóa học về luật chuyên nghiệp cho sinh viên kiến ​​thức sâu hơn về hệ thống pháp luật. Các khóa học có thể xem xét các luật được diễn giải như thế nào tại các điểm khác nhau trong lịch sử và nghiên cứu các lý thuyết pháp lý khác nhau về tư duy.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Dạy nghề
 • Pháp luật Nghề nghiệp
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Dạy nghề (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan