Keystone logo

4 Trực tuyến Các chương trình trong Tự cải thiện Phát triển cá nhân 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

 • Tự cải thiện
 • Phát triển cá nhân
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Tự cải thiện (4)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập

  Trực tuyến Các chương trình trong Tự cải thiện Phát triển cá nhân

  Phát triển cá nhân là gì?
  Phát triển cá nhân là quá trình cải thiện bản thân trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, bao gồm các khía cạnh thể chất, tinh thần, cảm xúc và tâm linh. Nó có thể liên quan đến việc thiết lập và đạt được các mục tiêu, phát triển các kỹ năng và kiến thức mới, cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của một người cũng như xây dựng các mối quan hệ tích cực. Phát triển cá nhân có thể là một quá trình lâu dài hoặc có thể là điều bạn đảm nhận trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như khi bạn đang hướng tới một mục tiêu cá nhân.

  Tôi có thể làm gì với tấm bằng về Phát triển Cá nhân?
  Có rất nhiều điều khác nhau mà bạn có thể làm với tấm bằng về phát triển cá nhân. Một số người chọn sử dụng các kỹ năng và kiến thức của mình để giúp người khác cải thiện cuộc sống của họ, trong khi những người khác có thể thúc đẩy sự trưởng thành và phát triển cá nhân của họ. Ngoài ra còn có nhiều lựa chọn nghề nghiệp dành cho những người có nền tảng về phát triển cá nhân, chẳng hạn như làm huấn luyện viên cuộc sống, cố vấn phát triển cá nhân hoặc trong vai trò nhân sự.

  Tôi có thể kiếm được những bằng cấp nào về Phát triển Cá nhân?
  Bằng cấp phát triển cá nhân được thiết kế để giúp sinh viên cải thiện bản thân trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Chương trình giảng dạy thường bao gồm các môn học về tâm lý học, xã hội học và các ngành khoa học hành vi khác. Học sinh cũng đi sâu vào đào tạo về thiết lập mục tiêu, quản lý thời gian và các kỹ năng phát triển cá nhân khác.