Keystone logo

5 Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học nông nghiệp Phát triển nông thôn 2024

Bộ lọc

Bộ lọc

  • Khoa học Đời sống
  • Khoa học nông nghiệp
  • Phát triển nông thôn
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Khoa học Đời sống (5)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Trực tuyến Các chương trình trong Khoa học Đời sống Khoa học nông nghiệp Phát triển nông thôn

Phát triển nông thôn bao gồm sự tăng trưởng và hỗ trợ kinh tế của các khu vực có ít thành phố hoặc vùng đông dân cư. Một chương trình có nghĩa là để giảng dạy về chủ đề này có thể bao gồm các chủ đề như nông nghiệp, quản lý đất đai, hoặc kinh tế.