Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 15 Trực tuyến Các chương trình trong Phát triển nguồn nhân lực 2023

15 Trực tuyến Các chương trình trong Phát triển nguồn nhân lực 2023

Tổng quat

chương trình và các khóa học phát triển nguồn nhân lực được thiết kế cho những sinh viên muốn tìm hiểu về lĩnh vực nâng cao kinh nghiệm của các nhân viên. Trong các nghiên cứu của họ, sinh viên có thể khám phá những cách thức mà nhân viên được đào tạo và giáo dục để tăng cường khả năng của mình.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nghiên cứu quản trị
  • Nguồn nhân lực
  • Phát triển nguồn nhân lực
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nghiên cứu quản trị (15)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập