Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 17 Trực tuyến Các chương trình trong Phát triển Sản phẩm 2023

17 Trực tuyến Các chương trình trong Phát triển Sản phẩm 2023

Tổng quat

Với sự phát triển sản phẩm như là một thành phần quan trọng của kinh doanh, tất cả các bộ phận của một công ty có thể có sự tham gia với một nền văn hóa của sự đổi mới. giáo dục này có thể bao gồm quản lý tài nguyên, tiếp thị để tung ra sản phẩm mới, dự báo phát triển kinh doanh cho các sản phẩm mới, và đo lường hiệu suất sản phẩm.

Đọc thêm

Bộ lọc

 • Nghiên cứu Kĩ thuật
 • Phát triển Sản phẩm
Các lĩnh vực nghiên cứu
 • Nghiên cứu Kĩ thuật (17)
  • Quay lại danh mục chính
  Địa điểm
  Tìm thêm địa điểm
  Loại bằng cấp
  Khoảng thời gian
  Tốc độ học
  Ngôn ngữ
  Ngôn ngữ
  Hình thức học tập