Keystone logo
Liên hệ trực tiếp với các trường - So sánh 2 Trực tuyến Các chương trình trong Phiên dịch 2023

2 Trực tuyến Các chương trình trong Phiên dịch 2023

Tổng quat

Thông qua cả lý thuyết và thực hành, các nghiên cứu giải nghĩa có thể giúp thu hẹp khoảng cách giao tiếp cho nhiều mục đích như chính trị, y tế, kinh doanh và các vấn đề xã hội. Các dịch vụ thông dịch cũng có thể được sử dụng trong nhiều phương thức giao tiếp, chẳng hạn như ngôn ngữ viết hoặc nói.

Đọc thêm

Bộ lọc

  • Nhân văn học
  • Nghiên cứu ngôn ngữ
  • Phiên dịch
Các lĩnh vực nghiên cứu
  • Nhân văn học (2)
  • Quay lại danh mục chính
Địa điểm
Tìm thêm địa điểm
Loại bằng cấp
Khoảng thời gian
Tốc độ học
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Hình thức học tập

Các lĩnh vực nghiên cứu liên quan